Телесно наказание – преглед на темата

Ефективното наказание е умишленото използване на физическа сила, за да причини телесна болка или дискомфорт като наказание за неприемливо поведение. Ефективното наказание включва всяко действие, което предизвиква дискомфорт, като например

Физическото наказание може да има емоционални и психологически ефекти, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, като

Има много други начини за дисциплиниране на детето ви. Ефективните алтернативи на телесното наказание зависят от възрастта на Вашето дете и включват

Изследванията показват, че положителното укрепване е по-ефективно от телесното наказание. Хвани детето си, че прави нещо и го хвали. Не чакайте детето да е направило нещо нередно, за да забележи своето поведение.

Пляскане, удряне, пляскане, прищипване, ушиване на ушите, дразнене, блъскане или задушаване; Принуждаване на детето да заеме позиция, която става болезнена във времето; Ограничаване на детето в неприятно пространство; Отричане на привилегиите за банята; Принуждаване на детето да яде отровно вещество, като сапун или кучешка храна; Задържане на вода и храна.

Намаляване на доверието и доверието на детето; Причинява неудобство, унижение, чувство за безполезност, гняв, негодувание и объркване; Принуждаване на децата да имат проблеми с формирането на близки отношения, особено интимни отношения, с други по-късно в живота.

Използване на разсейването; Използване на време за изчакване; Говорейки за това, защо определено поведение е погрешно и какво може да се направи вместо това; Обсъждащи стойности; Създаване на последствия за действия, които нарушават приемливото поведение в семейството ви.