Модификатори на коагулацията

Модификаторите на коагулацията са лекарства, които действат по пътя на коагулацията на кръвта на различни места, за да предотвратят или стимулират образуването на кръвни съсиреци.

Модификатори на коагулацията, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци, са антикоагуланти, антитромбоцитни лекарства и тромболитични лекарства. Тези, които стимулират образуването на съсиреци, са фибринолитици. За намаляване на риска от кървене се използват хепаринови антагонисти и средства, стимулиращи тромбоцитите.

Моля, направете справка с класовете, изброени по-долу, за допълнителна информация.