Класификация на остеоартрозата – преглед на темата

Остеоартритът е често срещано заболяване на хрущялите и основна причина за болка и инвалидност при по-възрастни хора. Първичният остеоартрит е резултат от промени във времето, често свързани с неща като възраст, затлъстяване и фамилна анамнеза за остеоартрит. Вторичният остеоартрит се причинява от други състояния, които увреждат хрущяла.

Обикновено се ограничава до един или малък брой стави.

Тя може да бъде ограничена до малък брой стави, ако е свързана с наранявания, или може да е в ставите в тялото, ако са свързани с болестта.

Той се вижда в гръбначния стълб, бедрата, коленете, палците и горните два комплекта пръсти на ставите.

Той се вижда в бедрата, глезените, раменете, китките и средната част от ставите на пръстите.

Няма специфично възпалително или метаболитно състояние, за което е известно, че е свързано с артрит.

Могат да съществуват условия, които причиняват увреждане на хрущяла, като например

Няма данни за конкретно нараняване или травма.

Възможно е да има анамнеза за увреждане на ставите, като фрактури и сълзи, или история на травма на ставите, като повтарящи се тежки повдигания или коленичене.