Допълваща и алтернативна медицина (камера) за здравни специалисти

Допълнителната и алтернативна медицина (CAM) е терминът за медицински продукти и практики, които не са част от стандартната медицинска помощ. CAM за ракови грижи включва съзнанието, тялото и духа на пациента и включва мултидисциплинарни подходи. Моделите на допълващата медицина, основаващи се на доказателства, могат да бъдат интегрирани като част от стандартната грижа за рака за всички пациенти в целия рак.

Стандартните лечения се основават на научни доказателства от научни изследвания. Въпреки твърденията за обещаващи ползи, направени от доставчиците на CAM лечение, много CAM лечения не притежават добри научни доказателства за тяхната безопасност и ефективност. Извършват се проучвания за определяне на безопасността и ефикасността на много агенти и практики за CAM за пациенти с рак.

 Има обобщени сведения, основани на доказателства, за изброените по-долу интегративни, алтернативни и допълващи терапии.